SMS-utskick via Refunder

Full screen

Med SMS når du ut till våra Refunder medlemmar och är ett bra sätt att informera om ett erbjudande på ett kort och koncist sätt.